Từ trình Spotlight của bạn gỏ dòng chử Keychain Acccess như hình sau


<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"> ​</div></div>Keychain Acccess sẽ hiện ra khung hình các trang web hay những gì bạn đã chọn lưu trong máy khi dùng Keychain ,để tìm lại mật khẩu bạn chỉ cần click hai lần vào xuất hiện khung hình dưới đây
<div style="padding-left: 30px">
​</div>Bạn chọn Show password
<div style="padding-left: 30px">
​</div>
và nhập mật khẩu máy Mac của bạn

<div style="padding-left: 30px"> ​</div>
cuối cùng là chọn Allow,xuất hiện mật khẩu trong khung hình
chúc các bạn vui.