Trước đây, với quy mô sản xuất mới được mở rộng thì việc chấm đã gặp tương đối nhiều bất cập. Cùng với sự nâng cao của công nghệ, trong đó những thiết bị chấm công thì mô hình chấm công đã điểm lấy dữ liệu từ xa đã mang lại những thay đổi nhất định trong phương pháp công chấm.

một vài điều cơ bản về máy chấm công này

Sau khi các nhân viên thực hiện việc chấm công bằng hệ thống máy này thì đa số thông tin về việc chấm công đó sẽ được ghi nhận lại và kết quả sữ được lưu về sau. Đối với viêc ghi chép một vài thông tin được chính xác, hiệu quả thì những máy chấm công thông minh nhất đã và đang làm được thứ đó.

dien thoai ip grandstream

Một trong một số điều đáng nói của máy chấm công là không làm mất đa số thời gian của nhân viên, thao tác chấm công cực kỳ đơn giản, nhanh chóng và chính xác. Chúng sẽ có khả năng tự động ghi nhận toàn bộ thời điểm, thời gian cụ thể khi vào ra làm việc của từng bộ phận và cá nhân nhân viên

Vậy người ta dùng máy chấm công để làm gì?

–Thông tin nhân viên được quản lý một cách thức có hệ thống

– Biết được thông tin vào ra của những nhân viên

– Đưa ra mô hình chấm công tự động

– Hỗ trợ tối đa việc tính lương hiệu quả và tiện ích

Mô hình chấm công đa điểm hoạt động như thế nào?

Nếu như quy mô của đơn vị chỉ có vài chục người thì người quản lý có thể dễ dành kiểm soát thời gian làm việc, ai vắng mặt, ai đi làm đầy đủ, đúng giờ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là không phải chỉ quản lý mấy chục con người mà làm hàng nghìn người. Làm sao một người dù quản lý nhân sự giỏi tới mấy cũng không thể nào kiểm soát hết được một số nhân viên ở trụ sở, các chi nhánh, văn phòng đại đi đi làm có đúng giờ hay là không?

Do đó hệ thống chấm công không chỉ dùng để quản lý nguyên nhân viên ở một phạm vi nhất định mà nên phải hỗ trợ công ty đó tổng hợp toàn bộ một vài dữ liệu chấm công từ đa số chi nhánh.

lap dat tong dai dien thoai

Như vậy hệ thống chấm công đa điểm làm thế nào để có thể chấm công ghi nhận thời gian làm việc của nhân viên được thực hiện một cách thức tối ưu nhất

– Máy chấm công sẽ được lắp đặt tại một địa điểm hoặc chi nhánh của đơn vị bạn

– nhiều đầu đọc này cần đặt IP xác định và sẽ kết nối tới switch mạng của hệ thống

– ở mỗi địa điểm này cần có kết nối mạng qua modem và các thông số như tên miền, IP,… sẽ nên được nhà quản trị hệ thống thiết lập đầy đủ.

View more random threads: